Ideální voda – pramen Vašeho ideálního života.

„Ideální voda z vlastního domácího pramene

Příroda je naším vzorem

V přírodě je prvním krokem přirozené filtrace vody odpařování. V této fázi se uvolní většina těžkých částic a vodní pára se tak přirozeně očistí od těchto nečistot.

V dalším kroku je voda v plynném stavu energetizována slunečním zářením a následně se přes atmosféru dostává na zemský povrch v podobě deště, sněhu nebo krup.

Když voda padá zpět dolů, dostane se do podzemí přes vrstvy půdy, hornin a písku, které vodu dále čistí a obohacují.

Všude tam, kde nyní voda vyvěrá a hromadí se – v mořích, řekách, jezerech, rybnících nebo tůních, jí slunce vdechuje život, a to právě pomocí fotonů.

Na základě výzkumu biofotonů ruského vědce Alexandra G. Gurviče víme, že světelné impulsy představují původní zdroj energie pro život. Tyto impulsy jsou také v potravinách, které jíme. Naše buňky je využívají ke komunikaci a řízení buněčných procesů.

Kameny v horských řekách nakonec vodu mírně mineralizují, voda je zde také přirozeně provzdušňována a obohacována kyslíkem díky turbulencím. Voda jako přírodní produkt dává život lidem, virům a rostlinám už miliony let. Tímto způsobem vzniká v přírodě vysoce kvalitní voda.

Čistá, svěží voda, která je plná energie.

Pět stupňů patentovaného zpracování,
od pitné vody z kohoutku až po ideální vodu:

1. Předfiltrace

Než voda projde filtračním procesem přes molekulární membránu, je nutné zajistit, aby se v ní nenacházely žádné větší částice. K tomuto účelu používáme sadu tří předfiltrů.

První dva jsou filtr částic a makrofiltr, ty slouží k odstranění 99,99 % všech viditelných usazenin, jako je rez, písek a nečistoty. Třetí, filtr z kokosových skořápek s aktivním uhlím, pak odstraňuje různé chemické nečistoty, zejména chlór, pesticidy a organické látky.

Tato předfiltrace je důležitá zejména kvůli ochraně molekulární filtrační membrány, která je základem filtrace. Pokud by voda proudila přímo do molekulární membrány a proces předfiltrace by byl vynechán, přítomnost nečistot by měla negativní dopad na životnost membrány. Tyto 3 filtry jsou rychlovýměnné filtry, u nichž instalace probíhá pomocí šroubovacích uzávěrů, a proto je lze velmi snadno a rychle vyměnit. Uživatel tak ušetří náklady na výjezd technika za účelem výměny filtru. Výměna by měla být provedena vždy po přefiltrování 4000 litrů nebo alespoň jednou ročně.

2. Molekulární filtrace – reverzní osmóza

Po předfiltraci prochází voda molekulárním filtrem, který odstraní až 99 % veškerého možného znečištění. Velikost pórů membrány odpovídá velikosti molekuly vody, a proto je filtrační systém schopen zachytit všechny látky, které jsou větší než jednotlivá molekula vody. Výsledkem je vysoce čistá voda, která se následně upravuje. Tímto krokem se mimo jiné odstraní zbytky léčiv, hormonů a antibiotik, pesticidů, chemikálií, bakterií a virů, mikroplastů, dusičnanů a těžkých kovů.

Po tomto stupni filtrace máme VODU OČIŠTĚNOU OD VŠECH CHEMIKÁLIÍ – ale je ENERGETICKY MRTVÁ. Proto máme v procesu tyto další kroky:

3. Úprava vody pomocí fotonových krystalů

Fotonické krystaly procházejí speciálním procesem, aby neustále vyzařovaly světelné impulsy o stejné frekvenci jako sluneční světlo. Tím se voda čistí od energetického znečištění. Pomocí těchto krystalů se vibrace (frekvence) fotonu přenáší do vody a obohacuje ji stejným způsobem, jakým slunce přirozeně obohacuje vodu v přírodě. Tento jedinečný proces dává našemu vodnímu systému schopnost vyrábět skutečně kvalitní a chutnou vodu.

4. Šungitová remineralizace

Šungit je polyminerální hornina, která se vyskytuje pouze na jednom místě, a to v severozápadním Rusku v oblasti zvané Karélie. Medicína přisuzuje šungitu mimořádné vlastnosti a často je označován za přírodní fenomén. Patří mezi vzácné fullereny a obsahuje téměř všechny prvky periodické tabulky prvků. Díky svému složení a vlastnostem šungit vodu nejen čistí, ale také upravuje její energetickou a informační strukturu a obohacuje ji o stopové prvky důležité pro lidský organismus. Z těchto a mnoha dalších důvodů je šungit jedním z našich kroků v procesu filtrace a slouží především k opětovné mineralizaci a obohacení již přefiltrované vody. Voda obohacená šungitem detoxikuje a má sílu odstraňovat škodlivé záření, těžké kovy a bojuje proti volným radikálům.

5. Obohacování kyslíkem a vitalizace vody vířením

Přirozeného účinku víření v říčních tocích je dosaženo pomocí speciálního zařízení Power Wibler zabudovaného přímo v našich bateriích. Podobně jako v přírodě dochází ke zvětšení vnitřního povrchu vody a jejímu obohacení kyslíkem. Vyšší hladina kyslíku ve vodě pomáhá s vyplavováním toxinů, rychlejší sportovní regenerací a dodává vodě lahodnou chuť.

VÝSLEDEK – ČISTÁ ŽIVÁ VODA, KTERÁ PLNĚ HYDRATUJE A REVITALIZUJE ORGANISMUS, Z VAŠÍ VLASTNÍ VODOVODNÍ BATERIE.

Zařazením vodního filtru Ideal Water do vlastní domácnosti se vyhnete namáhavé manipulaci s balenou vodou, nádobami a odpadá následná recyklace plastového odpadu.

Náš filtrační systém v jedné domácnosti ušetří přibližně 3000 plastových lahví ročně.

Systémy Ideal Water jsou pečlivě ručně vyráběny v Evropě pro evropský trh.

Před odesláním jsou důkladně testovány. Ideal Water zde sází na kvalitu – nekompromisně a bezpodmínečně.

Začíná to u potrubních přípojek a tlakových ventilů, pokračuje přes filtry, membrány a baterie. Všechno na světě se dá někde vyrobit o něco levněji. My však nechceme vyrábět věci levněji, ale spíše lépe a trvanlivěji.

Společnost Ideal Water chce svým zákazníkům dodávat vodu, která splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu. K tomu je bezpodmínečně nutné používat pouze kvalitní komponenty a neustále zohledňovat moderní technický vývoj. Každoročně jezdíme na mezinárodní vodárenský trh, abychom si mohli ověřit použitelnost a kvalitu nových vynálezů a systémů.