Zásady ochrany osobních údajů

Oblast působnosti
Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele těchto webových stránek o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů provozovatelem webových stránek, společností Ideal Water Europe ltd, 7 Land of Green Ginger, Suite 4, Hull, HU1 2ED.

Ochraně údajů přikládáme velký význam. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme proto, abychom vám mohli nabídnout výše uvedený portál. Toto prohlášení popisuje, jak a za jakým účelem jsou vaše údaje shromažďovány a používány a jaké máte v souvislosti s osobními údaji možnosti volby.
Používáním tohoto portálu souhlasíte se shromažďováním, používáním a předáváním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Odpovědná strana

Odpovědnou stranou za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je.

Ideal Water Europe ltd.

Země zeleného zázvoru 7, Suite 4
Hull
HU1 2ED

Spojené království

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů námi v souladu s těmito ustanoveními o ochraně údajů, a to buď v celém rozsahu, nebo v souvislosti s jednotlivými opatřeními, můžete se obrátit na výše uvedenou odpovědnou kancelář.
Toto prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoli uložit a vytisknout.

Zpracování údajů při používání webových stránek

Přístupové údaje

Při používání těchto webových stránek shromažďujeme údaje o vás. Automaticky shromažďujeme informace o vašem chování při používání a vaší interakci s námi a registrujeme údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení. Shromažďujeme, ukládáme a používáme údaje o každém přístupu k naší online nabídce (tzv. soubory protokolu serveru). Údaje o přístupu zahrnují název a adresu URL souboru, ke kterému se přistupuje, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, zprávu o úspěšném přístupu (kód odpovědi HTTP), typ a verzi prohlížeče, operační systém, URL odkazu (tj. dříve navštívenou stránku), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.
Tyto údaje z protokolu používáme bez přiřazení k vaší osobě nebo jiného profilování pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky, ale také pro anonymní evidenci počtu návštěvníků našich webových stránek (návštěvnost) a rozsahu a způsobu využívání našich webových stránek a služeb, jakož i pro účetní účely za účelem měření počtu kliknutí získaných od spolupracujících partnerů. Tyto informace nám umožňují poskytovat personalizovaný obsah a obsah založený na poloze a analyzovat návštěvnost, řešit problémy a zlepšovat naše služby. Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat údaje ze záznamů, pokud existuje důvodné podezření na nezákonné použití na základě konkrétních indicií. IP adresy ukládáme v souborech protokolů po omezenou dobu, pokud je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo je to nezbytné pro poskytování služeb nebo vyúčtování služby, např. pokud využíváte některou z našich nabídek. Po zrušení procesu IP adresu vymažeme, pokud již není z bezpečnostních důvodů potřebná. IP adresy ukládáme také v případě, že máme konkrétní podezření na trestný čin v souvislosti s používáním našich webových stránek. V rámci vašeho účtu ukládáme také datum vaší poslední návštěvy (např. při registraci, přihlášení, kliknutí na odkazy atd.).

E-mailový kontakt

Pokud nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), ukládáme vaše údaje pro zpracování dotazu a pro případ, že by se objevily další otázky. Další osobní údaje ukládáme a používáme pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte nebo pokud je to bez zvláštního souhlasu právně přípustné.

Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek návštěvníky stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto webových stránkách aktivní. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů službou Google Analytics v rámci této webové stránky (opt-out funguje pouze v prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Tím se do vašeho zařízení umístí soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte na tento odkaz kliknout znovu:

Google Analytics Opt Out

Soubory cookie

K optimalizaci naší online nabídky používáme tzv. session cookies. Soubor cookie relace je malý textový soubor, který je odeslán příslušnými servery při návštěvě webové stránky a je dočasně uložen na vašem pevném disku. Tento soubor neobsahuje žádné osobní údaje a po zavření prohlížeče se vymaže. Soubory cookie relace se používají například k tomu, abyste mohli používat funkci nákupního košíku na několika stránkách.

V menší míře používáme také trvalé soubory cookie (rovněž malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení), které zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě. Tyto dočasné nebo trvalé soubory cookie (životnost 1 měsíc až 10 let) se ukládají na váš pevný disk a po uplynutí stanovené doby se samy vymažou. To nám umožňuje prezentovat vám naši nabídku uživatelsky přívětivějším, efektivnějším a bezpečnějším způsobem. Například můžeme na stránkách zobrazovat informace, které jsou specificky přizpůsobené vašim zájmům.

V námi používaných souborech cookie jsou ukládány pouze pseudonymní údaje. Při aktivaci souboru cookie je mu přiřazeno identifikační číslo a k tomuto identifikačnímu číslu nejsou přiřazeny vaše osobní údaje. Vaše jméno, IP adresa nebo podobné údaje, které by umožnily přiřadit soubor cookie k vám, nejsou v souboru cookie uloženy. Na základě technologie cookies získáváme pouze pseudonymizované informace, například o tom, které stránky jste navštívili apod. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o nastavení souborů cookie předem informováni a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout, zda chcete přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit, nebo zda chcete souborům cookie zcela zabránit. To může omezit funkčnost webových stránek.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, která shromažďuje osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromážděné na našich webových stránkách.

Právní základ a doba uložení
Právním základem pro zpracování údajů podle výše uvedených odstavců je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším zájmem při zpracování údajů je zejména zajištění provozu a bezpečnosti webových stránek, studium způsobu, jakým návštěvníci webové stránky používají, a usnadnění používání webových stránek.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, uchováváme osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění sledovaných účelů.

Poznámky k Facebooku

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na našich stránkách. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Při návštěvě našich stránek je prostřednictvím pluginu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich využití společností Facebook. Další informace k této problematice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

(Zdroj: Prohlášení společnosti Facebook:eRecht24.de )

Informace o newsletteru a souhlas

Následující informace vysvětlují obsah našeho newsletteru, jakož i postupy registrace, zasílání a statistického vyhodnocování a vaše práva na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.

Obsah newsletteru

Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s propagačními informacemi (dále jen „newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud je obsah newsletteru výslovně popsán v průběhu registrace, je pro souhlas uživatelů rozhodující. Kromě toho naše newslettery obsahují informace o právních tématech, zejména z oblasti marketingového práva, ochrany osobních údajů, jakož i o naší advokátní kanceláři (může se jednat zejména o odkazy na články na blogu, přednášky nebo semináře, naše služby nebo online prezentace).

Dvojí přihlášení a přihlašování

The registration for our newsletter is carried out in a so-called double opt-in procedure. This means that after registration you will receive an e-mail in which you are asked to confirm your registration. This confirmation is necessary so that no one can register with other people’s e-mail addresses.

Registrace k odběru newsletteru jsou zaznamenávány, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Zaznamenávají se také změny údajů uložených u MailChimpu.

Používání poskytovatele rozesílacích služeb „MailChimp“
Zpravodaj je zasílán pomocí platformy pro zasílání zpravodaje „MailChimp“ amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru, stejně jako jejich další údaje popsané v tomto oznámení, jsou uloženy na serverech společnosti MailChimp v USA. Společnost MailChimp tyto informace používá k zasílání a vyhodnocování newsletteru naším jménem. Kromě toho může MailChimp podle svých vlastních informací tyto údaje použít k optimalizaci nebo zlepšení svých vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletterů nebo k ekonomickým účelům, aby zjistil, z jakých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však údaje příjemců našich newsletterů nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

 

Důvěřujeme spolehlivosti a zabezpečení IT a dat společnosti MailChimp. Společnost MailChimp je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů mezi USA a EU „Privacy Shield“, a zavazuje se tak dodržovat předpisy EU o ochraně osobních údajů. Kromě toho jsme se společností MailChimp uzavřeli „Smlouvu o zpracování údajů“. Jedná se o smlouvu, ve které se společnost MailChimp zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je naším jménem v souladu se svými ustanoveními o ochraně údajů a zejména je nepředávat třetím stranám. Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp si můžete prohlédnout zde.

Registrační údaje

Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat svou e-mailovou adresu.

Volitelně vás žádáme o zadání vašeho jména a příjmení. Tyto údaje slouží pouze k personalizaci newsletteru. Dále vás volitelně žádáme o zadání data narození, pohlaví a oboru. Tyto informace používáme pouze k přizpůsobení obsahu newsletteru zájmům našich čtenářů.

Sběr statistických údajů a analýzy

Newsletter obsahuje takzvaný „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se při otevření newsletteru načte ze serveru MailChimp. V rámci tohoto načítání jsou zpočátku shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení. Tyto informace se používají pro technické vylepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu.

Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit k jednotlivým příjemcům newsletterů. Není však naším záměrem ani záměrem společnosti MailChimp sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Online přístup a správa dat
Existují případy, kdy příjemce newsletteru přesměrujeme na webové stránky společnosti MailChimp. Naše newslettery například obsahují odkaz, pomocí kterého mohou příjemci newsletterů vyvolat newslettery online (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém programu). Kromě toho mohou příjemci newsletterů následně opravit své údaje, např. e-mailovou adresu. Stejně tak zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp jsou k dispozici pouze na jejich stránkách.

V této souvislosti jsme upozornili, že na webových stránkách společnosti MailChimp se používají soubory cookie a že osobní údaje jsou tedy zpracovávány společností MailChimp, jejími partnery a poskytovateli využívaných služeb (např. Google Analytics). Na toto shromažďování údajů nemáme žádný vliv. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách MailChimp. Rádi bychom vás také upozornili na možnosti vznést námitku proti shromažďování údajů pro reklamní účely na webových stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro evropský region).

Zrušení/odvolání

Zasílání našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Současně zanikne váš souhlas se zasíláním newsletteru prostřednictvím MailChimpu a se statistickými analýzami. Bohužel není možné samostatně odvolat zasílání prostřednictvím MailChimpu nebo statistické analýzy.

Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru.

Právní základ Nařízení o ochraně osobních údajů
V souladu s požadavky základního nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) platného od 25. května 2018 vás informujeme, že souhlas se zasíláním e-mailových adres je založen na čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 DSGVO, jakož i na § 7 odst. 2 č. 3, resp. odst. 3 UWG. Využití poskytovatele zasílatelských služeb MailChimp, provádění statistických průzkumů a analýz, jakož i zaznamenávání procesu registrace se zakládá na našich oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš zájem směřuje k používání uživatelsky přívětivého a bezpečného systému zasílání newsletterů, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak očekáváním uživatelů.

Rádi bychom vás také upozornili, že můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování vašich osobních údajů v souladu s právními požadavky podle čl. 21 DSGVO. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Vaše práva jako osoby dotčené zpracováním údajů
Podle platných právních předpisů máte různá práva týkající se vašich osobních údajů. Pokud si přejete tato práva uplatnit, zašlete svou žádost e-mailem nebo poštou s jasnou identifikací na adresu uvedenou v bodě 1.

Níže naleznete přehled vašich práv.

Právo na potvrzení a informace
Máte právo od nás kdykoli získat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které jsou o vás uloženy, spolu s kopií těchto údajů. Dále máte právo na následující informace:

účely zpracování;

kategorie zpracovávaných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;
pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;
existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu;
pokud osobní údaje nejsou získány od vás, veškeré dostupné informace o původu údajů;
existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro vás.
Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být v souvislosti s předáním informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S ohledem na účel máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, a my jsme povinni osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
Odvoláte svůj souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 DSGVO(a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DSGVO.
Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s dostupnou technologií a náklady na provedení, podnikneme přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací.

Právo na omezení zpracování

Máte právo nás požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

přesnost osobních údajů zpochybňujete po dobu, která je dostatečná k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádáte o omezení používání osobních údajů;
osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jste je potřebovali pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, pokud ještě nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad vašimi.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje bez překážek z naší strany předat jinému správci, a to za předpokladu, že

zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DSGVO nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO a
zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
Při uplatnění práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděnému pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 DSGVO, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Automatizované rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týká, je nezákonné.

Bezpečnost údajů

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů v rámci platných zákonů o ochraně osobních údajů a technických možností.

Vaše osobní údaje jsou nám předávány v zašifrované podobě. To platí pro vaše objednávky a také pro přihlášení zákazníka. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Pro ochranu vašich údajů udržujeme technická a organizační bezpečnostní opatření, která neustále přizpůsobujeme nejnovějšímu stavu techniky.

Nemůžeme také zaručit, že naše služby budou v určitou dobu dostupné; nelze vyloučit poruchy, přerušení nebo výpadky. Servery, které používáme, jsou pravidelně pečlivě zálohovány.

Automatizované rozhodování
K automatizovanému rozhodování na základě shromážděných osobních údajů nedochází.

Předávání údajů třetím stranám, nedochází k předávání údajů do zemí mimo EU.
Vaše osobní údaje používáme zásadně pouze v rámci naší společnosti.

Pokud a v rozsahu, v jakém zapojíme do plnění smluv třetí strany (např. poskytovatele logistických služeb), obdrží tyto strany osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém je předání nezbytné pro příslušnou službu.

V případě, že některé části zpracování údajů zadáváme externě („pověřené zpracování“), smluvně zavazujeme pověřené zpracovatele, aby osobní údaje používali pouze v souladu s požadavky zákonů na ochranu osobních údajů a zajistili ochranu práv subjektu údajů.

K předávání údajů subjektům nebo osobám mimo EU mimo případy uvedené v tomto prohlášení nedochází a není plánováno.

Zdroj tohoto prohlášení: law-blog.de

Zdroj prohlášení na Facebooku: eRecht24.de